Veranderende beelden
Als kunstenaar gebruik ik de laatste jaren fotografische technologie om mijn kunstwerken vorm te geven met veelal het begrip ‘verandering’ als uitgangspunt. Wij kennen eigenlijk maar twee soorten verandering: groei en verval. Alles in het heelal is onderhevig aan de factor tijd; elke seconde verandert alles om ons heen maar ook wij zelf veranderen. Ons leven, ons werk, onze omgeving, onze toekomst, alles is onderhevig aan groei of verval. 
De veranderingen gaan vaak zeer langzaam en omdat wij er middenin zitten ervaren wij dat vaak niet zo. Ik probeer die minimale verandering in mijn beelden te vangen en daarmee aan te zetten tot verwondering en overdenking.

Creativity - Rob van Doorn

Een foto kan in mijn ogen nooit een registratie van de werkelijkheid zijn; er bestaat namelijk geen vaste werkelijkheid. Elk individu creëert zijn/haar eigen werkelijkheid die gekleurd is door standpunt, kader, emotie, levensfase, etc. Door het loslaten van wat men als ‘normaal’ beschouwd kom je verder en daardoor dichter bij je werkelijkheid. Bij mij ligt dat voornamelijk in het meer abstracte werk.

Wounded - Rob van Doorn

Terug naar boven